Deklaracja dostępności

12.04.2023 12:04

 

Urząd Gminy Bielsk Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej podatki.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl i oplaty.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2023-11-06. Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Gminy Bielsk Podlaski, adres poczty elektronicznej p.demianiuk@bielskpodlaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 730-45-12.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, mieści się przy ul. Mickiewicza 46; 17-100 Bielsk Podlaski

 • przed budynkiem wyznaczono miejsca  parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki,
 • do budynku prowadzi 1 wejście (od ul. Mickiewicza),
 • podjazd dla wózków znajduje się od placu przy ul. Kopernika,
 • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze do którego prowadzą schody,
 • Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze i osoba na wózku może tam dojechać;
 • osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń na parterze, pracownicy referatów dostosowują się do petentów,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.